Wykonywanie sieci zewnętrznych

Budowa przyłączy i sieci wodno-kanalizacyjnych
Budowa sieci deszczowych
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa kolektorów gruntowych pomp ciepła
Budowa przyłączy energetycznych budowlanych i docelowych
Budowa studni chłonnych gruntowych i wodnych wraz z lokalizacją żył
wodnych
Montaż i uruchomienie przepompowni ścieków
Montaż i uruchomienie Separatorów lamelowych, tłuszczu i koalescencyjnych
Montaż i uruchomienie instalacji pomp ciepła firmy Viessmann
Zgrzewanie rur metodą elektrooporową

Wykonywanie przecisków urządzeniem pneumatyczno- udarowym przeznaczonym do przecisków poziomych, ukośnych i pionowych 160mm. – NOWOŚĆ !!!