Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne

Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne w stanie surowym i deweloperskim i pod klucz

Wykonywanie remontów kompleksowych obiektów kubaturowych
Wykonywanie instalacji:
    – Elektrycznych
    – Sanitarnych
    – Gazowych
    – centralnego ogrzewania
    – Pomp ciepła
    – Solarnych
Wykonywanie pomiarów elektrycznych instalacji, przyłączy WLZ i odbiorów instalacji
gazowych
Budowa zewnętrznych sieci:
     – Wodociągowych
     – Kanalizacyjnych
     – Gazowych
     – Energetycznych
Budowa ogrodzeń systemowych i panelowych wraz z pełną automatyką
Budowa terenów zielonych i małej architektury
Projektowanie obiektów poprzez uzyskanie pozwolenia na budowę, nadzór,
wykonawstwo i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne zapraszamy do  Galerii