Prace ziemne

Kompleksowe obsługa sprzętowa obiektów

Wykonywanie wykopów pod budynki i obiekty wielkoprzestrzenne

Prace wyburzeniowe

Rozbiórka budynków

Utylizacja gruzów, ziemi i odpadów budowlanych

Budowa terenów zielonych

Budowa ogrodzeń i bram

Porządkowanie placów budowy

Dostawa kruszyw